AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Audyt dostępności cyfrowej

DLA KOGO?

jednostki administracji samorządowej i centralnej

zarządcy infrastruktury komunikacyjnej

NGO, organizacje pożytku publicznego

instytucje edukacyjne

projektanci, deweloperzy, właściciele interfejsów cyfrowych i mobilnych

firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

CO ZYSKUJESZ?

Serwis internetowy zgodny z wymogami WCAG 2.1, który swobodnie mogą obsługiwać różni użytkownicy, bez względu na wiek, niepełnosprawność, posiadany sprzęt czy oprogramowanie. Dzięki temu Internet staje się przyjazną, pozbawioną barier przestrzenią, a Ty dajesz szansę grupom wykluczonym na skorzystanie z Twoich usług.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1. Przegląd serwisu

2. Lista kontrolna

3. Testy i ocena wyników

4. Raport Dostępności Cyfrowej

5. Raport weryfikujący

Audyt dostępności architektonicznej

Analiza dostępności budynków i obiektów użyteczności publicznej dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, osób z wózkami dziecięcymi, osób starszych i dzieci. Audyt dostępności może być przeprowadzony na etapie tworzenia projektu architektonicznobudowlanego czy wykonawczego lub dla już istniejących obiektów i przestrzeni – przed ich modernizacją lub jako informacja o faktycznej dostępności.

DLA KOGO?

jednostki administracji samorządowej i centralnej

zarządcy infrastruktury komunikacyjnej

deweloperzy

instytucje edukacyjne

jednostki służby zdrowia

firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

CO ZYSKUJESZ?

Audyt dostępności architektonicznej wskazuje konkretne rozwiązania, które zagwarantują dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu osoby te będą mogły bez ograniczeń korzystać z budynków, biur, punktów usługowych, centrów rozrywki i innych miejsc w przestrzeni publicznej.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1. Analiza dostępności

2. Raport Dostępności Architektonicznej

3. Rekomendacja rozwiązań

Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Dostępność komunikacyjno-informacyjna jest integralną częścią i dopełnieniem zmian architektonicznych i cyfrowych. Audyt pomaga wskazać, które wskazane przez ustawę obszary, wymagają poprawy, np. szerokość ciągów komunikacyjnych i sposób ich oznakowania, względem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DLA KOGO?

jednostki administracji samorządowej i centralnej

zarządcy infrastruktury komunikacyjnej

deweloperzy

instytucje edukacyjne

jednostki służby zdrowia

firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

CO ZYSKUJESZ?

Audyt informacyjno-komunikacyjny wskaże drogę komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. Dowiesz się jak Twoja instytucja może się skutecznie komunikować między innymi z osobami Głuchymi.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1. Analiza dostępności komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.

2 .Rozpoznanie potrzeb w zakresie montażu pętli indukcyjnych.

3. Koncepcja opisu działalności Twojej firmy w tekście odczytywalnym maszynowo oraz łatwym do odczytania.

4. Propozycje nagrania w polskim języku migowym.

Wnioski dotacyjne

JAK DZIAŁAMY?

Wspieramy działania w zakresie pozyskania funduszy na poprawę dostępności w czterech obszarach: architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym (w ramach dostępnych programów wsparcia). Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania funduszy, tj. od rozpoznania potrzeb, po prawidłową realizację inwestycji oraz rozliczenie otrzymanej dotacji.

DOSTĘPNOŚĆ TO PROCES

Oferujemy dodatkową usługę w postaci asysty na spotkaniach certyfikujących oraz pomoc w obronie projektu i jego założeń; wspieramy także na etapie rozliczania projektu. Umożliwiamy nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) na dalszym etapie realizacji projektu. Dopasowujemy działania do możliwości jednostki oraz posiadanych zasobów, wierząc, że „Dostępność to proces”.

Dostępność dla placówek medycznych i JST

Nasze działania dostępnościowe to także m.in.: opracowanie procedur, przeprowadzanie szkoleń, tworzenie ikonografik i stron WCAG 2.1

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY Otwarcie katalogu usług dostępności w formacie pdf.

Zamów audyt

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami.
Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i pomożemy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Powrót na stronę główną