'Dostępny biznes to równe szanse' Adrian Furman. Fundator, członek Rady Dostępności.
Logo Krajowy Plan Odbudowy, flaga Polski, logo Uni Europejskiej z tytułem: Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

Realizujemy program:

Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i
Przedsiębiorczości Społecznej na Lata 2022-2025

Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych dzięki rozwojowi usług zdalnego audytu energetycznego

Nasze działania

Programy Fundacji

aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnością i podejmujemy się inicjatyw, których celem jest zapewnienie im szeroko rozumianej dostępności

Rekrutacja pracowników z niepełnosprawnością

rekrutujemy tylko skutecznych i najlepszych pracowników z niepełnosprawnością, promując otwarty rynek pracy

Audyt dostępności cyfrowej

sprawdzamy zgodność stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami WCAG

Audyt dostępności architektonicznej

badamy dostępność obiektów i przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnością

Audyt dostępności komunikacyjno-informacyjnej

wskazujemy sposoby i formy komunikacji, dostosowując je do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Wnioski dotacyjne

pomagamy różnym instytucjom w przygotowaniu wniosków grantowych na poprawę dostępności

ładowanie...
Zobacz więcej

Nasi partnerzy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Migam
Praca bez barier Agencja pracy dla osób Głuchych

Zostań partnerem naszych projektów

INDYWIDUALNIE PODEJŚCIE

Każda współpraca jest dla nas ważna i wyjątkowa, dlatego przygotowujemy dedykowaną ofertę, dostosowaną do każdego projektu oraz indywidualnie omawiamy formę partnerstwa z każdym z naszych sponsorów.

Skontaktuj się
Ambasadorzy Certyfikatu CSR

OTRZYMAJ CERTYFIKAT CSR

Współpracując z nami, otrzymasz certyfikat autorskiego programu Biznes Bez Barier. Jego głównym celem jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością i promocja otwartego rynku pracy dla wszystkich – bez względu na wiek, stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Twoja firma wspiera działania, mające na celu wyrównywanie zawodowych szans. Program w naszym imieniu prowadzi merytoryczny partner Fundacji Grupa AF.

Skontaktuj się